DIPLO Zakład Produkcji Zabawek
ul. Zbożowa 35/1, 15-546 Białystok
tel./fax: 85 74-31-365

Pragniemy poinformować, iż na realizację projektu pt. „Znaczące udoskonalenie procesu produkcyjnego w firmie DIPLO i wprowadzenie na rynek krajowy nowych atrakcyjnych zabawek edukacyjnych” uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,
Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie
Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw,
Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa 

Przedmiotowy projekt zakładał wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i technologicznej przejawiającej się w wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii wtryskowych znanych na świecie od niedawna poprzez zakup najnowszej generacji wtryskarki.
W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo wprowadziło na rynek 2 zupełnie nowe zabawki edukacyjne oraz 1 udoskonaloną, które wzbogaciły zestawy klocków „Zagroda” i „Farma” o nowe elementy (żyrafa i słoń), które to wzory zabawek zostały objęte prawem ochronnym na wzór przemysłowy. Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego umożliwiła produkcję wyrobów nawet o skomplikowanych kształtach, które nie mogły być wytwarzane przy pomocy metod konwencjonalnych.

W ramach projektu zostały zakupione:

– Wtryskarka ALLROUNDER 470 C 1500-400 serii GOLDEN EDITION;
– Przenośnik taśmowy;
– System podawania tworzywa i dozowania barwnika;
– Żuraw do montowania narzędzi we wtryskarce;
– Laptop wraz z oprogramowaniem;
– Wykonanie kompletu form wtryskowych zabawki A (SŁOŃ);
– Wykonanie kompletu form wtryskowych zabawki B (ŻYRAFA );